Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

fep

W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli, pok. nr 5 do 30.11.2023r.

Realizacja pierwszej edycji Programu FEPŻ – Podprogram 2023 planowana jest w okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. 

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu FEPŻ:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Przydatne linki: