Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Zmiany w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Dnia 07.06.2024r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

Kluczową zmianą jest kontunowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców - w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca br. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzialali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukariny w lokalach prywatnych.

Wygaszenie art. 13, czyli zakończenie wyplaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Świadczenie przewidziane w art. 13 miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie, mające na celu rekompensatę kosztów, poniesionych głównie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o osobach, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy, zapewniając im nocleg i wyżywienie w okresie, w którym trudno było przygotować i zrealiwozać opiekę instytucjonalną przez podmioty publiczne.

W ostanich miesiącach liczba wnioskodawców korzystających z tego rozwiązania systematycznie maleje, a pula wonych miejsc w obiektach zabiorowego zakwaterowania rośnie. Wlaściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwatrowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

osoby goszczące będą mogły składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30czerwca br. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchaodźców do końca lpca. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia po wejściu z życie znowelizowanej ustawy, mogą się zgłaszać do właściwego miejscowo wojewody, który udziali im pomocy na zasadach określonych w art. 12 ustawy, wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwatrowania.   

 

 

Przydatne linki: