Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

5ab529a5ebdeee2caf2312423d91adb3 S

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli zatrudni pracownika socjalnego.

 

 Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt tel. 728 500 093

Udzielimy szczegółowych informacji.

 

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), „pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika,
  • pedagogika specjalna,
  • politologia,
  • polityka społeczna,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • nauki o rodzinie".

300+ w ZUSie

infografika Dobry Start 300 info ogólne 2

od 01 lipca 2021 r. 300+ wypłaca ZUS

ZUS będzie wypłacał świadczenia Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Czytaj więcej: od 01 lipca 2021 r. 300+ wypłaca ZUS

Przydatne linki: