Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbieli

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbieli

prowadzi działania  związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób borykających się z problemem uzależnienia  w rodzinie.

 W szczególności zadania te obejmują:

 

  • Profilaktykę:

- Zwiększenie dostępności usług terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- Kształtowanie prawidłowych postaw normatywnych dotyczących używania środków psychoaktywnych,

- Poszerzenie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych,

- Promowanie postawy abstynencji jako jednej z szans kształtowania osobowości.

 

  • Rozwiązywanie problemów alkoholowych:

-  Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

- Dofinansowanie psychoterapii rodzinnej i indywidualnej  dla osób, które tego wymagają oraz  pomoc osobom współuzależnionym i dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia

- Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych

- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego świadczącego pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Kołbiel

 

  • Ograniczenie dostępności alkoholu:

-  Kontrola rynku obrotu napojami alkoholowymi

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołbieli:

  1. Agnieszka Sokół (Przewodnicząca)
  2. Halina Staros
  3. Wiesław Rybka
  4. Elżbieta Lęgas
  5. Edyta Rosłaniec
  6. Elżbieta Spanier

Wniosek o zgłoszenie osoby do komisji alkoholowej poniżej:

 Wnioski_do_komisji_alkoholowej.pdf

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w każdy czwartek w godz. 8.00-14.00

pokój nr 28 w Urzędzie gminy w Kołbieli.

 

 

Przydatne linki: