Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Ogólnopolski Program KDR

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumiesię rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

 
Kto może składać wniosek o wydanie karty:

1.    rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2.    małżonek rodzica;
3.    dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1. rodzic (rodzice)

2. małżonek rodzica

3. dziecko

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe warunki:

1. jest w wieku do 18. roku życia;

2. jest w wieku do ukończenia 25. roku życi i kontynuuje nauke w szkole  lub szkole wyższej;

3. bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z datą orzeczenia

  Wnisoki można skaldać osobiście lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 
Wykaz aktualnie obowiązujących zniżek przysługującym posiadaczom Karty Dużej Rodziny
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania#pytanie584

Gdzie należy składać wnioski:
Urząd Gminy w Kołbieli pok. nr 5
Dodatkowe informacje można uzyskać:
tel. 25/ 757-39-92 wew. 6
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przydatne linki: