Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Psychologiczny punkt konsultacyjny

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne

w Urzędzie Gminy w Kołbieli, ul. Szkolna1

Pokój nr 28

w każdą środę w godzinach od 800 do 1600

Kontakt: 725 164 490

 

Zakres działań psychologa:

  • Pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych
  • Poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów
  • Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka lub przyczyn trudności w relacjach rówieśniczych
  • Poradnictwo rodzinne
  • Wsparcie psychologiczne dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia
  • Wsparcie psychologiczne dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych
  • Wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej
  • Pomoc w nauce konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem
  • Pomoc w samopoznaniu, znalezieniu przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń w różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej).

 

Pomoc psychologiczna udzielana w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna!

 

Przydatne linki: