Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Dystrybucja żywności

Dystrybucja żywności w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ).

Pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Z pomocy skorzystać mogą:

  1. osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 1 823,60 zł
  2. rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 410,00 zł

Powyższe kryteria obowiązuja od 15.05.2023r.

Aby skorzystać z pomocy w postaci artykułów żywnościowych należy uzyskać skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli.

Dystrybucja artykułów dla mieszkańców Gminy Kołbiel odbywa się przez Organizację Charytatywną działającą przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża, 08-400 Garwolin.

Artykuły można odebrać pod adresem:

Miętne ul. Garwolińska 72

08-400 Garwolin

Przydatne linki: