Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Osoby niepełnosprawne

Pomoc dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kołbiel świadczona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Pomoc obejmuje m. in.:

  • dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
  • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
  • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydaje on  orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób przed 16 rokiem życia) oraz orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia).

Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu, a więc jest zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania

W celu wydania orzeczenia niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacja medyczną.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki znajdują się na  stronie PCPR w Otwocku. –podlinkować

http://www.pcprotwock.pl/index.php

 

Przydatne linki: