Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Nowe kryterium

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Nnajbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Aby skorzystać z pomocy w postaci artykułów żywnościowych należy uzyskać skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli.

Dystrybucja artykułów dla mieszkańców Gminy Kołbiel odbywa się przez Organizację Charytatywną działającą przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża, 08-400 Garwolin.

Przydatne linki: