Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJE OGÓLNE

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek, koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe

Wszystkie zasilane paliwami stałymi.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie będzie przysługiwał osobom, które skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną e-PUAP, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli.

Więcej informacji oraz wzór wniosku dostępne po 15.08.2022r.

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 140.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

Zniżka za śmieci z Kartą Dużej Rodziny w Gminie Kołbiel

               kk           

 

Dzięki Karcie Dużej Rodziny macie Państwo możliwość skorzystać ze zniżki za opłatę za śmieci w Gminie Kołbiel.

Zniżka wynosi 15% od kwoty 23zł, czyli 3,45 zł za osobę, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodziny od 01 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz nie byli pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej.

Przykład: Posiadają Państwo troje dzieci w wieku 27 lat, 32 lata i 33 lata. Dzieci są już żonate lub zamężne i posiadają własne rodziny. W takiej sytuacji Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicom tych dzieci.

Aby wypełnić wniosek bezpośrednio w Urzędzie Gminy należy posiadać ze sobą numery PESEL rodziców, numery PESEL dorosłych dzieci oraz numer telefonu komórkowego.

Gdzie należy składać wnioski:

Urząd Gminy w Kołbieli pok. nr 5

Dodatkowe informacje można uzyskać:

tel. 25/ 757-39-92 wew. 126    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przydatne linki: