Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Życzenia Świąteczne

Pragniemy złożyć wszystkim

Radosnych świąt Bożego Narodzenia,

Rychłego spełnienia każdego marzenia,

Ciepła, wiary i życzliwości.

 

Kierownik oraz pracownicy GOPS w Kołbieli

Dodatek elektryczny - informacje

Od dnia 01.12.2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina. 

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Gminy biorą pod uwagę zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce ten warunek spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i dokonują odpowiednich zgłoszeń dla pomp ciepła, pieców czy bojlerów do CEEB.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Dodatek do prądu wynosi 1000 zł. Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają go osoby, które w 2021 r. zużyły 5000 kWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbieli w pokoju nr 20 w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 025/7573996 wew. 5

Wniosek dostępny do pobrania:

Wniosek-dodatek_elektryczny.pdf

RODO.docx

Dodatek węglowy dla gospodarstw z jednym adresem

 

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa. 

Osoby zamieszkujące w oddzielnych budynkach pod tym samym adresem, proszone są o złożenie wniosku o nadanie nowego numeru budynku w pok. nr 24.

W przypadku zamieszkiwania w budynku jednorodzinnym przez kilka gospodarstw domowych, każde z gospodarstw powinno posiadać samodzielny lokal ( oddzielne wejście, kuchnia, własna łazienka).

Wójt Gminy Kołbiel, będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji w powyższych przypadkach. 

Osoby, które już otrzymały informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania mogą ponownie złożyć wniosek.

Osoby, które złożyły wnioski i otrzymały decyzję odmowną w związku ze złożeniem deklaracji CEEB po terminie (czyli po 11 sierpnia 2022) mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Przydatne linki: