Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY - DODATEK WĘGLOWY

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ponieważ Gmina Kołbiel, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Mazowieckiego nie otrzymała dotąd żadnych środków na wypłatę dodatku węglowego.

Proces rozpatrzenia wniosków może zostać przedłużony również ze względu na trwające prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1692). Zapisy nowelizacji powyższej ustawy mogą mieć duże znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw.

Wójt Gminy Kołbiel

/-/Adam Budyta

Punkt Szczepień przeciw Covid-19

Poradnia POZ w Otwocku informuje, iż Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, w miesiącu wrzesień 2022r będzie czynna we wszystkie dni robocze.

Aby zapenić dosted do szczepień dla szerokiej populacji Powiatu Otwockiego punkt będzie czynny:

  • w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9:00-12:00
  • we wterek i czwartek w godzinach 14:00-17:00   

Zaszczepić się można każdą dawką - począwszy od schematu podstawowego (tzw. pierwsza i druga dawka), poprzez szczepienie przypominające (tzw. trzecia dawka) i obecnie drugie szczepienie przypominające (tzw. czwarta dawka)

Informacja dodatkowa w sprawie dodatku węglowego

Informujemy, że osoby które złożą wniosek o wypłatę dodatku węglowego drogą elektroniczną E-PUAP, 

będą proszone o przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli

w celu uzupełnienia podpisu na skanie wniosku.

Przydatne linki: