Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Projekt "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, planuje realizację projektu niekonkurencyjnego, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pod nazwą "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania".

Priorytetowym założeniem projektu jest stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, w miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 1 046 mieszkańców Mazowsza.

Zakres wsparcia będzie obejmował pomoc w wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności, m.in.: dokonywanie zakupów, przygotowanie i podawanie posilków, wykonywanie prac porządkowych w gospodarstwie domowym, pomoc w załatwieniu spraw w urzędach i placówkach medycznych. Będzie on ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika projektu tak, by odpowiadały na zdefiniowane potrzeby uczestnika. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie średnio 432 godzin usług na jednego uczestnika.

Uzupełnieniem systemu usług, będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikcyjnych (teleopieka), które umożliwią osobom o ograniczonej samodzielności jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich swodowisku oraz miejscu zamieszkania. Planuje się objęcie tego typu usługą około 300 osób starszych.

Planowany okres realizacji projektu to 01.01.2024r. - 30.06.2027r.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w projekcie proszonę są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, pok. nr 5.do dnia 20.10.2023r

Podziekowania za dary dla dzieci z naszej gminy

Wójt Gminy Kołbiel wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli,

składają serdeczne podziękowania dla osób wyszczególnionych poniżej oraz dla anonimowej rodziny z Sufczyna za przekazanie mebli

dla potrzebujących dzieci i rodzin z terenu Gminy Kołbiel.

 

Mućko Kamil Mućko Łukasz Rosłoniec

Dziękujemy za Państwa dobre serca.

Przydatne linki: