Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli

Aktualności

Program Korpus Wsparcia Seniorów 2023r.

 

ws  mpir

Nazwa Programu: „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

Dofinansowanie: 3.777,00 zł

Całkowity koszt programu: 4.960,00 zł

Finansowane z Budżetu Państwa, przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbieli informuje, iż Gmina Kołbiel w ramach zawartej umowy, otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3.777,00 zł na zakup usługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2022r.

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Kołbiel w wieku 65 lat i więcej otrzymują bezpłatny dostęp do „opieki na odległość”, w ramach którego dostarczone zostają im „opaski bezpieczeństwa”. Opaski umożliwiają całodobowy kontakt z bezpłatnym centrum lokalizator GPS, czujnik upadku, pomiar tętna i saturacji.

Warunki udziału w Programie:

1. Program skierowany jest przede wszystkim do osób mających problemy z samodzielnymi funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

2. Ośrodek zapewnia dostarczanie sprzętu dostosowanego pod względem obsługi do umiejętności osób wieku 65 lat i więcej.

3. Uczestnicy Programu mają zapewnione szkolenie z obsługi sprzętu a także zagwarantowane wsparcie techniczne w trakcie trwania Programu.

4. Program był już realizowany w 2022 roku. W bieżącym roku będzie realizowany do 31.12.2023r. z możliwością kontynuowania w latach kolejnych.

6. Udział w programie jest BEZPŁATNY.    

Informacja

Szanowni Państwo,

dnia 09.06.2023r.

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Kolbieli

będzie nieczynny.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GOPS

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Nowe kryterium

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Nnajbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM 2021

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Aby skorzystać z pomocy w postaci artykułów żywnościowych należy uzyskać skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli.

Dystrybucja artykułów dla mieszkańców Gminy Kołbiel odbywa się przez Organizację Charytatywną działającą przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża, 08-400 Garwolin.

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 - opaski telemedyczne dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 rok, posiada jeszcze 9 dostępnych opasek telemedycznych dla seniora.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku 65 lat i więcej, będące mieszkańcami Gminy Kołbiel, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorow" na rok 2023, jest finansowany ze środków pochodzących z doracji celowej z budżetu państwa oraz budżetu Gminy Kolbiel. 

Poniżej załączamy regulamin rekrutacji i udziału w programie oraz niezbędne dokumenty w celu przystąpienia do programu:

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli pod nr tel. 728 500 093 lub 25 757 39 92 w. 6.

Przydatne linki: